VIAC vzw wil vorming en opleiding bieden, ter ondersteuning aan de persoonsontwikkeling van volwassenen, ter bevordering van hun volwaardige participatie in werk en maatschappij.
VIAC vzw is een onafhankelijke organisatie en werd opgericht in 1989.
In de loop van de jaren e
volueerde de werking en ontwikkelde onze organisatie zowel een breed gamma aan beroepsondersteunende bijscholingen als praktische gerichte beroepsopleidingen.

Vormingsinstelling VIAC, met kantoor in Halle (hoofdzetel Lennik), focust op beroepsondersteunende vormingen, gericht op de dagelijkse praktijk.
Deze vormingen, gericht op de welzijnssector, bieden wij aan op locatie in heel Vlaanderen.

Vormingsinstelling VIAC is intussen 30 jaar actief en voorziet een bijscholingsaanbod voor medewerkers die werkzaam zijn in volgende sectoren:

 

Het vormingsaanbod bestaat uit uitgewerkte vormingen die specifiek gericht zijn naar deze sectoren.
Daarnaast is ook vorming op maat mogelijk voor diverse doelgroepen. Deze wordt volledig in overleg met de aanvrager uitgewerkt.

Naast ons team van vaste medewerkers beschikken we over een grote equipe van gespecialiseerde freelance medewerkers. Docenten worden zorgvuldig geselecteerd zodat ze vanuit hun vakkennis en ervaring een antwoord kunnen bieden op de specifieke vragen vanuit de praktijk.
VIAC bewaakt permanent de kwaliteit van de vormingen. Voeling met de doelgroep en het werkveld is daarbij voor ons vanzelfsprekend van belang.

Het succes van dit aanbod ligt in de voortdurende afstemming op de opleidingsnoden van de verschillende doelgroepen en op actuele ontwikkelingen in het werkveld. Met dit vormingsaanbod willen we een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening op de werkvloer.

Onze klanten zijn zowel kleine als grote privé-organisaties, alsook (inter)gemeentelijke diensten en OCMW-diensten in alle Vlaamse provincies en het Brusselse.

VIAC Vormingen - voorstelling

 

VIAC vzw is erkend door:

 


Daarenboven is aan VIAC vzw, het ESF-kwaliteitslabel toegekend, op basis van kwaliteitsdoorlichting. (programmaperiode 2007-2013): labelnr. QP/004762.
Het ESF-label is gebaseerd op het EFQM, een Europees organisatiemodel dat werkt aan ‘excellentie’ op diverse domeinen.


** De voormalige VIAC-afdeling en zusterorganisatie die praktische beroepsopleidingen biedt voor werkzoekenden, en, in samenwerking met de VDAB, bvb. ook erkende opleidingen Polyvalent verzorgende en Zorgkundige inricht in het eigen regionale Educatief Centrum te Liedekerke, Halle, en te Mechelen, opereert nu onder de noemer Pajottenlands Centrum Opleidingen.