Vormingen op uw locatie


VormingenDeelrubriek
Beroepsinzicht en beroepshouding 
Werken met verticale groepen van nul tot drie jaar Werken met meer dan kinderen alleen
Beroepsgeheim, privacy en sociale media Attitude en communicatie
Geweldloos communiceren NIEUW
Onthaasten en ontstressen voor kinderbegeleiders Zorg voor jezelf
Omgaan met conflicten Attitude en communicatie
Collegiaal samenwerken Attitude en communicatie
Discretieplicht en privacy in het consultatiebureau Attitude en communicatie
Het ABC van de communicatie NIEUW
Burn-out? Burn-in! NIEUW
Samen sterk, de kwaliteiten van het team NIEUW
Een klacht geeft kracht! NIEUW
Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat? NIEUW
Mijn job, mijn trots! NIEUW
Helpen ja, .... maar waar ligt de grens NIEUW
Opgepast! Stress is besmettelijk! NIEUW
Communiceren met familieleden NIEUW
Over de generaties heen NIEUW
Sta sterk in je schoenen! NIEUW
Zelfzorg: de basis van een gezonde levenslust NIEUW
Samenwerken met een stagiaire. Last of zegen? NIEUW
Algemene veiligheid Veiligheid in en om het huis
Veiligheid en gevaarbeheersing Veiligheid in en om het huis
Crisisbeleid Veiligheid in en om het huis
Omgaan met die andere Attitude en communicatie
Goede afspraken, goede vrienden Attitude en communicatie
Omgaan met kritiek Attitude en communicatie
Lachen, een gezond werkinstrument Attitude en communicatie
Rugsparend werken binnen de kinderopvang Zorg voor jezelf
Emotionele veiligheid Zorg voor jezelf
Lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind 
Wondverzorging bij kinderen Medisch inzicht
Spel en spelontwikkeling Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
'Anderskinderen' in de opvang NIEUW
Buiten ermee! (Over buiten spelen en het avontuurlijk inrichten van een buitenruimte) NIEUW
Creëer een uitdagende binnenspeelruimte! NIEUW
Move it baby! - Bewegen met baby’s en peuters NIEUW
Gehechtheidrelaties Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
Sociale ontwikkeling Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
Spraak, taal en communicatie Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
Motorische ontwikkeling Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
Overgang naar de kleuterschool Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter
(H)erken kindermishandeling Misbehandeling
Nooit moe? Overbeweeglijke kinderen Het andere kind
Depressies, ook bij baby's en peuters? Het andere kind
Kinderen met autistische trekjes Het andere kind
Goede voeding, ze moeten er nog van groeien Voeding
Als etenstijd een drama wordt Voeding
Gezellig tafelen in de kinderopvang Voeding
Hygiëne in de keuken - HACCP VERNIEUWD
Eerste hulp bij kinderongevallen Medisch inzicht: reddend handelen
Levensreddend handelen bij kinderen (met geldig attest) Medisch inzicht: reddend handelen
(Besmettelijke) kinderziekten Medisch inzicht
Opvoedingsondersteuning 
Invloed van tv, computer en andere multimedia De fysieke omgeving
“Thuiskomen” in de opvang Kijk op gezonde ontwikkeling
Diversiteit en multicultuur. Een uitdaging! Diversiteit
Observeren, registreren en signaleren Kijk op gezonde ontwikkeling
Alles over het potje Van conditioneren naar opvoeden
Grenzen stellen, straffen en belonen Van conditioneren naar opvoeden
Ouderschapsstijlen Diversiteit
Activiteiten met jonge kinderen 
Creatief zijn met kids Creativiteit
Ontspannen met kids Creativiteit en ontspannen
Dansen met kids Creativiteit en ontspannen
Yoga met kids Creativiteit en ontspannen
Knuffelturnen NIEUW
Plezier met boeken NIEUW
Voorlezen? Helemaal voor! NIEUW
Dansen, ritme en muziek met peuters Creativiteit
Buitenschoolse kinderopvang 
Onthaasten en ontstressen voor kinderbegeleiders Creativiteit en ontspannen
Yoga met kids Creativiteit en ontspannen
Dansen met kids Creativiteit en ontspannen
Kinderyoga – 6-12 jaar Creativiteit en ontspannen
Bodypercussie Creativiteit en ontspannen
Psychologie van kleuters en schoolkinderen Psychologie en pedagogie: van kleuter tot tiener
Spel en spelontwikkeling Psychologie en pedagogie: van kleuter tot tiener
Het ABC van de communicatie NIEUW
Pesten, wat doe je eraan? Psychologie en pedagogie: van kleuter tot tiener
Knuffelturnen NIEUW - Creativiteit en ontspannen
Plezier met boeken NIEUW - Creativiteit en ontspannen
Voorlezen? Helemaal voor! NIEUW - Creativiteit en ontspannen
Eerste hulp bij ongevallen voor tieners NIEUW
Agressie bij kinderen van 3 tot 12 jaar Psychologie en pedagogie: van kleuter tot tiener
Ontspanning Verantwoorde activiteitenbegeleiding
Kinderparticipatie 3-12 jaar Verantwoorde activiteitenbegeleiding
Een zee van tijd? Vakantie-invulling Verantwoorde activiteitenbegeleiding
Vruchtbaar vergaderen: geen verloren tijd Werkoverleg
Goede planning en afspraken = het halve werk Werkoverleg
Lezingen 
Als etenstijd een drama wordt Lezingen
Depressies, ook bij baby's en peuters? Lezingen
Goede voeding, ze moeten er nog van groeien Lezingen
Kinderen met autistische trekjes Lezingen
Het onthaal van ouders in het consultatiebureau Lezingen
Nooit moe? Overbeweeglijke kinderen Lezingen
Overgang naar de kleuterschool Lezingen
Aanbod voor verantwoordelijken & andere medewerkers KO 
Leiderschapsstijlen
Begeleidingsgesprekken
Bureauschool voor zittend personeel Vorming voor divers personeel
Vorming op maat 
Vorming op maat