Vormingen op uw locatie

Module 4: Traumatologie


Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Traumatologie richt zich op patiënten met ongevalletsels en de gevolgen daarvan. Een trauma kan verschillen in ernst. Het gaat van een simpele snijwond tot ernstige letsels. Het zijn ongevallen die zich zowel in de werkomgeving als in de thuissituatie kunnen voordoen. Grote en kleine kwetsuren, verstuikingen, breuken,… de erge en minder erge ongevallen worden besproken.


Doelstelling
De juiste manier van optreden en enkele grondbeginselen inzake verzorging van ‘ongevallen’ worden eigen gemaakt.


Inhoud
• Soorten verwondingen
• Inschatten van ernst
• Eigen maken van het verzorgen van verschillende soorten ongevallen zoals bloedingen, wonden, breuken,…
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst