Vormingen op uw locatie

Burn-out? Burn-in!

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Vaak wordt een burn-out geassocieerd met stress, overspannenheid, depressie.
Toch is burn-out hiervoor geen synoniem. Wel is het zo dat een burn-out en een depressie of overspannenheid dezelfde symptomen oproepen.
Bij een burn-out is de belasting echter zo groot, dat enkel het houden van een rustperiode niet meer voldoende is om een evenwicht te vinden.
Met een goed inzicht in het proces van een burn-out, kan men vermijden dat men maanden buiten strijd is. Tijdig afremmen is dus de boodschap.

 

Doelstelling
Inzicht geven in het proces waardoor men als zorgverlener kan “ontsporen”.
Via concrete tips leren omgaan met stress en moeilijke situaties zodat het werk boeiend en hanteerbaar blijft.

Inhoud

• Wat is “burn-out”?
• Het verschil tussen burn-out, overspanning en stress.
• Beïnvloedende factoren, op individueel en op organisatorisch vlak.
• Burn-out voorkomen en oplossen: concrete tips

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst