Vormingen op uw locatie

Beroepshouding, deontologie en ethiek


Dienstencheques - Vormingen gericht op attitude

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES:
E102  -  13/04/2010  (sessie van 3 u)
E688  -  20/09/2013  (sessie van 4 u)

 

De dienstencheque-medewerker is altijd in haar “eentje” werkzaam in het gezin, met alle spanningen en emoties van dien.
Bij het maken van keuzes in het omgaan met de cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen dan ook doorgaans de eigen waarden en normen als uitgangspunt dienen. Toch is het van belang, voor het beroepsmatig functioneren, dat we de keuzes, die noodzakelijk gemaakt moeten worden, aan neutrale normen en waarden kunnen toetsen.

 

Doelstelling
De regels van de deontologie toelichten vanuit de universele waarden.
Deontologische en ethische regels leren hanteren ter bescherming van de cliënt en de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.


Inhoud
• Deontologie en ethiek als neutrale beroepscode.
• De eigen waarden en normen.
• Discretie, beroepsgeheim en het gedeelde beroepsgeheim.
• Het “hoe en waarom” van het respecteren van een beroepsmatige afstand.
• Verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst