Vormingen op uw locatie

Omgaan met conflicten


Dienstencheques - Vormingen - Omgaan met klanten

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES:
E155 - 27/07/2010 (sessie van 3 u)
E651 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

 

 

Schijnbaar is werken in gezinnen een eenvoudige kwestie van vraag en aanbod, waarbij de betrokken partijen zonder problemen samenwerken. De realiteit is vaak anders; ook in deze situatie kunnen er conflicten ontstaan.
Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste professionele ‘werkrelatie’ of werkvorm te vinden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden bewaakt.
Conflicten kunnen altijd op verschillende wijze worden aangepakt. Afhankelijk van de situatie en de personen die betrokken zijn bij het conflict, is één of andere conflictstijl meer of minder gepast.

 

Doelstelling
Inzicht krijgen in conflictstijlen om uiteindelijk beter met conflicten te kunnen omgaan.

 

Inhoud

Wat zijn conflicten?

Stappen in een conflict

De conflictstijlen

Welke stijl is effectief?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst