Vormingen op uw locatie

Klantvriendelijk werken en attitude


Dienstencheques - Vormingen - Omgaan met klanten

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES:
E263 - 23/02/2011 (sessie van 3 u)
E657 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

 

Naast bedrevenheid in huishoudelijk werk dienen dienstencheque-medewerkers ook inzicht te hebben in de noden en behoeften van de klanten.

 

Doelstelling

Het eigen werk leren beoordelen vanuit het standpunt van de klant.
Een beroepshouding leren ontwikkelen :
- vriendelijke klantgerichtheid,
- respect voor de persoon en de persoonlijke bezittingen van de klant
- zorgvuldig omgaan met de privacy van de klant, gestoeld op de behoeften en de noden van de klant.

 

Inhoud

Wie zijn onze klanten en wat verwachten zij?

Wat verwachten wij van onze klanten?

Klantgerichtheid in de dagelijkse praktijk

Oplossingsgericht werken / deontologische en ethische regels

Gedrag en attitude
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst