Vormingen op uw locatie

EHBO basismodule: Reanimatie


Dienstencheques - Vormingen gericht op EHBO

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES: 
E157 - 27/07/2010  (sessie van 3 u)
E692 - 20/09/2013  (sessie van 4 u)


Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als er niet onmiddellijk hulp kan worden geboden. Hoe eerder er gestart kan worden met hartmassage, hoe groter de slaagkansen op overleven. De meeste mensen staan er niet bij stil en worden pas wakker geschud wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Een levensnoodzakelijke vorming dus, waar je beter vroeg dan laat aan begint!


Doelstelling
Als vervolg op de module “omgaan met noodsituaties” leren de deelnemers de technieken aan van hartmassage en mond-op-mondbeademing. De technieken worden conform de recentste richtlijnen van de Belgische ReanimatieRaad aangeleerd.


Inhoud
• Welke stappen moeten er gevolgd worden in geval van nood
• Aanleren technieken van hartmassage en mond-op-mondbeademing
• Praktijk
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst