Vormingen op uw locatie

CO-intoxicatie


Eerste hulp

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


CO-intoxicatie klinkt waarschijnlijk niet onbekend in de oren. Terecht. Een stille killer die kan ontstaan in elke ruimte waar verwarmingstoestellen, geisers en boilers op mazout, gas, kolen of hout staan. CO maakt nog steeds elk jaar verschillende slachtoffers die eigenlijk vermeden zouden moeten worden. Verzorgenden komen maar al te vaak terecht in woningen met verouderde verwarmingstoestellen en slechte verluchting. Een reden te meer om als zorgverstrekker bewust te zijn van de mogelijke gevaren, en adequaat te kunnen reageren op dit gevaar.


Doelstelling
Inzicht verwerven in de symptomen van CO-intoxicatie zowel in de ruimte (de woning), als de symptomen bij CO-vergiftiging bij de mensen. Handelend kunnen optreden bij vergiftigingsverschijnselen bij de cliënt. Preventieve maatregelen kunnen nemen en preventieadviezen kunnen geven aan de cliënten


Inhoud
• De basisprincipes en de fysiologie van het ademhalingsstelsel
• Koolstofmonoxide-vergiftiging: wat, evolutie, gevaren, handelen

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst