Vormingen op uw locatie

Crisisbeleid


Veiligheid in en om het huis

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


Je werkt dagelijks in de kinderopvang en je wordt plotseling geconfronteerd met een crisissituatie: lichamelijk letsel (bij jezelf of één van de kinderen), overval, verdwijning, brand, wateroverlast, gaslek…
De meeste crisissituaties kunnen voorkomen worden maar stel dat je effectief in een crisis terecht komt die niet te vermijden was. De praktijk wijst uit dat foute paniekreacties het resultaat zijn van onwetendheid en absoluut ondoordacht en impulsief handelen.
Koelbloedig en kordaat handelen lijkt eenvoudig.


Doelstelling
Een goede voorbereiding zal bijdragen tot adequaat reageren, ook in meer extreme situaties.


Inhoud
• Veiligheidsonderzoek van de werkplaats en de omgeving
• Tips om de veiligheid te optimaliseren
• Belang van het volgen van lessen en oefeningen
• Crisisbeleid aangepast aan de werkomgeving (ondersteund door groepsoefeningen)
• Belang van het huishoudelijk reglement
• Documenten die binnen een crisissituatie belangrijk kunnen zijn
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst