Vormingen op uw locatie

Veiligheid en gevaarbeheersing

Doelgroep(en)

Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)

Omschrijving vorming


Gevaar is overal aanwezig, zeker in gebouwen waar veel mensen bijeen zijn.
In de residentiële setting zijn de bewoners, bij het uitbreken van een gevaarlijke situatie,  afhankelijk van de verzorgenden en het overige personeel.
Ook in de thuiszorg is een doordacht handelen van de hulpverlener noodzakelijk bij gevaarlijke situaties.
Veiligheid bestaat uit verschillende facetten die elk op zich een belangrijke rol spelen.
Om adequaat te handelen, is het nodig om te weten hoe een gevaarlijke toestand, zoals bijvoorbeeld brand, ontstaat, evenals hoe dit te voorkomen, hoe schade te beperken, hoe de ander en zichzelf in veiligheid te brengen.


Doelstelling
De deelnemers leren risico’s inschatten en zo mogelijk vermijden.
Zij leren te handelen bij gevaarsituaties zoals rookontwikkeling, brand, gaslekken, enz. 


Inhoud
• Het belang van (brand)preventie
• Wat is brand: het ontstaan, de fasen, de uitbreiding
• De alarmering van de hulpdiensten
• Soorten blusmiddelen
• Veiligheidstekens en -signalering: pictogrammen, gevaarlijke producten, aanwijzingsborden, enz.
• Hoe optreden in het algemeen
• De evacuatie
• De psychologische onderbouwing:  hoe reageren mensen in panieksituaties, hoe anticiperen op paniek
• De specifieke problemen rond evacuatie in de zorgsector

Tip: in-house training voor voltallig personeel
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst