Vormingen op uw locatie

Emotionele veiligheid


Zorg voor jezelf

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang

Omschrijving vorming


Werken met mensen in het algemeen en met kinderen in het bijzonder, is erg motiverend.
Je weet immers wat je kan betekenen voor een ander. Anderzijds is dit soms erg stressvol want je kan altijd meer doen. Heel uitzonderlijk gebeuren er wel eens echte drama’s.
In de kinderopvang komen ook wel eens kleine en grote ongevallen voor. En niettegenstaande al onze goede zorgen is er nog steeds een risico op wiegendood. Reden genoeg om stil te staan bij wat er allemaal kan gebeuren, soms wel eens ongerust te zijn of je eerder onveilig te voelen. 


Doelstelling
In deze vorming gaan we in op deze gevoelens en hoe we ermee kunnen omgaan.


Inhoud
• Wat zijn emoties
• Een zicht op onze basisemoties
• Emoties in de kinderopvang
• Emoties en stress
• Behoefte aan een gevoelen van veiligheid
• De structuur van angstgevoelens
• Hoe onveiligheidsgevoelens tegengaan
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst