Vormingen op uw locatie

Sociale ontwikkeling


Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang

Omschrijving vorming


De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.


Doelstelling
Het belang van de sociale ontwikkeling leren onderkennen, of hoe je kunnen handhaven binnen een maatschappij.


Inhoud
• Het verloop van de sociale ontwikkeling wordt belicht.
• De samenhang met de andere ontwikkelingsdomeinen en de onderlinge beïnvloeding.
• Bespreking van de alarmsignalen
• Op welke manier kinderen helpen die bedreigd zijn in hun sociale ontwikkeling?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst