Vormingen op uw locatie

Spraak, taal en communicatie


Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang

Omschrijving vormingDe ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.
En wat als een kind afwijkt van het normale ontwikkelingspatroon?
Werken vanuit de inclusiegedachte dat niemand mag worden uitgesloten om zijn anders-zijn, vraagt kennis, inzicht en zelfvertrouwen.


Doelstelling
Inzicht verwerven in de spraak- en taalontwikkeling en in taalontwikkelingsproblemen.


Inhoud
• Het normale verloop van de taalontwikkeling en enkele alarmsignalen.
• Een aantal specifieke problemen zoals stotteren en meertaligheid komen aan bod.
• De belangrijkste principes om kinderen met taalverwervingsproblemen te helpen.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst