Vormingen op uw locatie

Motorische ontwikkeling


Ontwikkelingsfasen van baby tot peuter

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang

Omschrijving vorming


De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.
En wat als een kind afwijkt van het normale ontwikkelingspatroon?
Werken vanuit de inclusiegedachte dat niemand mag worden uitgesloten om zijn anders-zijn, vraagt kennis, inzicht en zelfvertrouwen.


Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de normale en de afwijkende motorische ontwikkeling van de kinderen.


Inhoud
• De verschillende mijlpalen in de motorische ontwikkeling
• Mogelijke afwijkingen zoals niet kruipen, poepschuiven, e.d.
• De invloed van de verschillende houdingen en technieken
• Het belang en de invloed van buik- en ruglig, veelvuldig maxi-cosi-gebruik
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst