Vormingen op uw locatie

(H)erken kindermishandeling


Misbehandeling

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


Werken met kinderen is prettig en geeft voldoening omdat je bijdraagt aan een gelukkige en evenwichtige kindertijd. Toch kunnen ook wij geconfronteerd worden met verontrustende signalen, die zouden kunnen wijzen op mis(be)handeling.
Immers, één op tien kinderen onder de 18 jaar wordt het slachtoffer van geweld, verwaarlozing of misbruik.
Hoe alert te reageren op die signalen, is voor elke kindbegeleid(st)er van belang.


Doelstelling
De deelnemers informeren over de problematiek van het mishandelde kind en ideeën aanreiken voor het bieden van hulp op korte en langere termijn.


Inhoud
• Wat is kindermishandeling? Uitdiepen van de problematiek.
• Waarom zijn we zo bang als we ermee geconfronteerd worden?
• Wat maakt dat kinderen reageren zoals ze reageren?
• Samen zoeken naar eerstelijnshulp en aanreiken van eerstelijnshulp.
• Realistische oplossingsstrategieën uitwerken.


Deze vorming duurt altijd 3 uur.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst