Vormingen op uw locatie

Eerste hulp bij kinderongevallen


Medisch inzicht: reddend handelen

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


Kinderen en ongevallen: je denkt er liefst niet aan. Toch weet iedereen die met kinderen werkt of omgaat dat kleine ongevallen soms niet te vermijden zijn.
Het is dan goed om te weten wat te doen.


Doelstelling
Zelfvertrouwen ontwikkelen via inzicht en kennis, om in geval van nood de “eerste hulp” te bieden. Weten wat men zelf kan doen en wat men zeker niet mag doen.


Inhoud
• Situaties die zich dagelijks bij kinderen kunnen voordoen, worden besproken zoals kleine schaaf- en steekwondjes, vinger tussen de deur, voorwerp in oor, oog of
  neus, brandwonden, verstikking, elektrocutie, vergiftiging.
• Goede pijnstillende middelen en andere beschikbare middelen bij kinderen.

Reanimatie komt in deze vorming niet voor.

Deze vorming duurt steeds 3 uur.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst