Vormingen op uw locatie

Levensreddend handelen bij kinderen (met geldig attest)


Medisch inzicht: reddend handelen

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


Wanneer er zich een noodsituatie met een kind voordoet, moet men in staat zijn de juiste (levensreddende) handelingen te stellen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.


Doelstelling
De deelnemers kunnen een doeltreffende aanpak verzekeren bij levensbedreigende situaties.
De deelnemers kunnen baby’s, peuters en kinderen reanimeren conform de richtlijnen van de Europese en Belgische Reanimatie Raad.


Inhoud
De voorwaarden waaraan deze basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in het MB van 26 februari 2009 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009)

Het theoretisch luik omvat:
• De typische gevaren voor kinderen.
• De basisprincipes van ‘het leren omgaan met een noodsituatie’.
• Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen.
• Het beoordelen van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en circulatie).

Het praktische luik omvat: 
• Het inoefenen van reanimatie op poppen, afhankelijk van de leeftijd van het opgevangen kind:
   -  baby’s en peuters (0-3 jaar)
   -  kinderen (2,5-12 jaar).
• De handelingen bij verslikken en stikken.
• De veiligheidshouding (stabiele zijligging).


Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers

De deelnemers ontvangen na het volgen van deze cursus een geldig attest aangepast aan de leeftijd van de kindjes die u opvangt.
Zo bent u bij VIAC in orde in het kader van de verplichte vormingsattesten.
Opgelet: dit attest heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

15terug naar lijst