Vormingen op uw locatie

Fit op het werk

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Opvoeders

Omschrijving vorming


Te weinig beweging, te véél beweging ineens, een verkéérde beweging: het kunnen allemaal redenen zijn dat de spieren, pezen of gewrichten gaan protesteren. Met als gevolg pijn of stijfheid, die ons beperken in onze bewegingsvrijheid.
Bewegen is nodig om de gewrichten soepel te houden.
Men kan bewust op de juiste manier met het lichaam op de werkvloer leren omgaan. Het gaat immers om het vinden van evenwicht: voldoende bewegen om soepel te blijven enerzijds en voldoende rust nemen om beschadiging te voorkomen, anderzijds.
Naast het hebben van een goede basisconditie is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan een juiste balans tussen werk en privé, aan gezonde voeding en aan lichaamsbeweging.


Doelstelling
Deelnemers leren hoe ze zelf kunnen werken aan hun lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen,
rekening houdend met hun individuele mogelijkheden én beperkingen.


Inhoud
• Oorzaken van gewrichts- en spierpijnen.
• Demonstratie en inoefenen van verantwoorde bewegingen die de persoonlijke conditie kunnen verbeteren.
• Informatie omtrent efficiënt sporten.

Voor deze bewegingssessie is een ruim lokaal noodzakelijk.
Materiaal: gemakkelijke, losse kledij, een matje of dikke badhanddoek.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst