Vormingen op uw locatie

Observeren, registreren en signaleren


Kijk op gezonde ontwikkeling

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Leidinggevenden Kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


De basis voor een gezond leven wordt gevormd in de eerste levensjaren.
Elke ouder heeft behoefte aan steun bij het uitvoeren van de opvoedingstaak. Op informele wijze kunnen opvanginitiatieven hierin tegemoetkomen. De steun kan preventieve doeleinden dienen. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van het kind een vermoeden wekt van mogelijk gedragsstoornissen.
Deze vorming behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren.


Doelstelling
De principes bijbrengen van nauwkeurig en objectief observeren.


Inhoud
Op aanvraag kan dit zowel via theorie als via praktijk op de werkvloer of als een combinatie van beiden gebeuren.
• Naargelang de gekozen werkvorm worden deze principes aan de hand van videobeelden en/of gezamenlijke observatie op de werkvloer aangeleerd.
• Enkele observatie-instrumenten worden onder de loep genomen en men leert ze te gebruiken.
• Verder komen de concrete registratie en signalering aan de leidinggevende en de arts aan bod.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst