Vormingen op uw locatie

Dansen, ritme en muziek met peuters


Creativiteit

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang

Omschrijving vorming


Kinderen hebben van nature behoefte om te bewegen. Ze willen de mogelijkheden van hun lichaam ontdekken. Het actief bezig zijn is immers van belang voor de motoriek. Kinderdans stimuleert niet alleen de fantasie maar ook de complete ontwikkeling van het kind. Bewegen is dus niet alleen leuk maar ook noodzakelijk.


Doelstelling
Deze vorming biedt handvatten aan alle begeleid(st)ers van kinderen om meer dans en beweging in de activiteiten te brengen.


Inhoud
Een zeer praktijkgerichte vorming waarin kort de nodige theorie wordt toegelicht.

Theoretisch gedeelte:
• Invalshoeken om te dansen (verhaal, liedjes, gedichtjes, beweging van dieren, …)
• Danselementen (tijd, ruimte, kracht)
• Structuur van een dansactiviteit

Praktijkgedeelte:
Er wordt concreet geoefend in groep
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst