Vormingen op uw locatie

Als etenstijd een drama wordt


Lezingen

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


Eten is zo’n dagelijkse bezigheid dat wij er nauwelijks bij stilstaan. Onterecht, want problematisch eetgedrag komt steeds meer voor, ook bij kinderen!
Een gezonde en evenwichtige én bovendien hygiënisch bereide voeding is de basis voor een gezond leven.
Eetgewoonten die men een kind aanleert, bepalen in sterke mate de latere voedingsgewoonte. Of: jong geleerd, is oud gedaan!


Doelstelling
Weten wat een normaal eetgedrag en eetpatroon is bij zuigelingen en peuters.
Weten hoe men problematisch eetgedrag op zuigelingen- en kleuterleeftijd kan voorkomen.


Inhoud
• Aan de hand van de evolutie van het kind overlopen we de voedingtypes binnen de normale ontwikkelingsmijlpalen.
• Aandacht voor de leeftijdsgebonden eetlustschommelingen.
• Welke signalen wijzen op een mogelijk problematisch eetgedrag?
• Wanneer moet men doorverwijzen naar een deskundig voedingsteam?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

0terug naar lijst