Vormingen op uw locatie

Tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten


Rugschool

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.
In de zorgsector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien verzorgenden en poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.
De rugschool laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen.
Regelmatig inoefenen van deze technieken is onontbeerlijk.


Doelstelling
Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding.


Inhoud
• Theorie
Basisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil?
De oorzaken van rugpijn in functie van het gehele lichaam.
Algemene tips omtrent werkhoudingen en technieken.
• Praktijk
Inoefenen van rugsparende houdingen en technieken, aangepast aan de werksituatie van de verzorgende/poetshulp.
• Materiaal
Diascherm, 2 stofzuigers en (per 3 deelnemers) een emmer, een dweil, een spons en een steelvoorwerp, of ander dagelijks werkmateriaal.

Groepsgrootte: maximum 16 deelnemers
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

16terug naar lijst