Vormingen op uw locatie

Overgang naar de kleuterschool


Lezingen

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)

Omschrijving vorming


De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.


Doelstelling
Weten wat “schoolrijp zijn” is en weten welke “eisen” de kleuterscholen stellen.


Inhoud
• Vaardigheden van een kind van 2,5 à 3 jaar binnen een normaal ontwikkelingspatroon
• Welke zijn de criteria van het begrip “schoolrijp”
• De kleuterschool: welke is de rol, de functie en de werking ervan bij de verdere ontwikkeling van het kind.
• Tenslotte de overstap: Hoe kan de kindbegeleid(st)er helpen met de voorbereiding?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

0terug naar lijst