Vormingen op uw locatie

Houding en relaxatie

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Opvoeders

Omschrijving vorming


Angst, stress, ziekte, vermoeidheid, slaapstoornissen.
Iedereen maakt wel eens een situatie mee waarbij lichamelijke spanningen kunnen oplopen. Relaxatietechnieken helpen je om bewust om te gaan met spanning en helpen de spanning te ontladen.


Doelstelling
Door middel van verschillende technieken leren deelnemers hoe men spanning kan loslaten en hoe men tot rust kan komen.


Inhoud
Afwisselend worden verschillende relaxatietechnieken aangeleerd:
• via ademhaling:
verschillende ademhalingstechnieken (buik, borst, flank) leren hanteren, zowel in rustpositie als tijdens bewegingsactiviteiten
• via technieken van Jacobs en Schultz :
autogene ontspanningstraining om zowel lichaam als geest tot rust te brengen en het algemeen ‘loskomen’ van de persoon teweeg te brengen
• via drukpuntmassage:
reflexotherapeutische technieken aan de lijve ondervinden en uitproberen;
deze laatste technieken worden per twee deelnemers op elkaar geoefend.


Groepsgrootte: maximum 16 deelnemers.

Het materiaal dat de deelnemers moeten meebrengen, wordt meegedeeld in de bevestigingsbrief.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

16terug naar lijst