Vormingen op uw locatie

Invloed van tv, computer en andere multimedia


De fysieke omgeving

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vorming


Een kind heeft warmte, geborgenheid, stimulatie van zijn creativiteit en veiligheid nodig. De fysieke omgeving draagt hierin ook zijn steentje bij en oefent op het kind een grote invloed uit. Uiteraard willen we dat het kind op een positieve manier wordt beïnvloed. Kunnen wij hier zelf toe bijdragen?


Doelstelling
Kunnen formuleren van de positieve en negatieve invloeden op het gedrag en de ontwikkeling van jonge kinderen.
Een bewuste keuze kunnen maken in het ruime aanbod, op basis van een aantal sociaal-pedagogische criteria.


Inhoud
• Hoe beïnvloeden computerspelletjes en tv-programma’s de ontwikkeling van kinderen?
• Hoe kunnen we als onthaalouder op opvoedkundig verantwoorde manier de computer en tv inschakelen
  binnen de dagbesteding?
• Hoe te kiezen uit het grote aanbod?
• Hoe betrekken we hierin de ouders?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst