Vormingen op uw locatie

Creatief zijn met kids


Creativiteit

Doelgroep(en)

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vorming


Voor kinderen is spelen geen middel tot een doel. Spelen is een doel op zich. Spelen is gebaseerd op zintuiglijk plezier. En op die speelse wijze ontdekken jonge kinderen hun omgeving. Op dezelfde manier leren zij ook om te gaan met anderen.


Doelstelling
Inzicht geven over hoe we kindjes bewust en doelgericht allerhande prikkels kunnen aanbieden op een directe en ondirecte manier, rekening houdend met de leeftijd, de ontwikkelingsfase, de aard van het kind.


Inhoud
• Een theoretische inleiding over de verschillende ontwikkelingsgebieden bij het jonge kind.
• Aanreiken van verschillende technieken, praktische tips voor het werken met kleine kindjes en grotere
  groepen, én er zelf pret aan beleven.

 




Aantal sessies/dagen

1 sessie



Maximum deelnemers

20



terug naar lijst