Vormingen op uw locatie

Op educatieve uitstap: de snoezelruimte (Zellik)


Educatieve uitstap

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vormingBij snoezelen staan vooral de zintuiglijke ervaringen centraal. Er wordt gezocht naar een toegang tot de zorgbehoevende mens die in zijn eigen belevingswereld leeft. Dit zijn voornamelijk mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking.

We krijgen professionele uitleg, bezoeken de snoezelruimte, en krijgen de mogelijkheid alles zelf eens uit te proberen.

Nadien wordt er bijgepraat met een drankje.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst