Vormingen op uw locatie

Zingen met ouderen, hoe begin je eraan?


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Muziek maakt sinds het begin der tijden deel uit van de mensheid. Muziek stelt de mens in staat om dat wat niet uitgedrukt kan worden in woorden toch uitdrukking te geven. Tijdens deze vorming leren de deelnemers de kracht van muziek te ervaren. Ze leren hun schroom te overwinnen en zelf te zingen of te neuriën vanuit de juiste emotie om zodoende een affectief contact met de cliënt/bewoner mogelijk te maken. Na deze sessie kunnen zij zelf aan de slag met hun cliënten/bewoners.

 

Doelstelling

De deelnemers worden vertrouwd met de mogelijkheden van hun eigen stem via speelse stem- en ademhalingsoefeningen en ontwikkelen een goede zanghouding. Op deze manier kunnen zij op een comfortabele manier zingen of musiceren met hun eigen cliënten/bewoners.

 

Inhoud

Op zoek gaan naar de favoriete muziekstijl van de mensen voor wie je zorgt
Verkennen van mogelijkheden: een lied voorzingen, een eenvoudig ritme spelen, klanken verkennen van een instrument, bewegen op muziek
Leren contact maken met de cliënt via melodie, ritme en harmonie
Leren de meest geschikte liedjes te kiezen

 

Deze vorming is enkel voor personeel, niet voor bewoners/cliënten.  
Indien gewenst kan er ook een workshop uitsluitend voor bewoners aangeboden worden. 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst