Vormingen op uw locatie

Omgaan met conflicten


Attitude en communicatie

Doelgroep(en)

Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vormingHet is niet altijd gemakkelijk om de juiste professionele ‘werkrelatie’ of werkvorm te vinden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden bewaakt. Vooral wanneer er meningsverschillen of conflicten ontstaan, is het belangrijk om inzicht te hebben in het eigen beroepsmatig functioneren naar ouders, collega’s en andere betrokkenen toe.


Doelstelling
Inzicht krijgen in conflictstijlen om uiteindelijk beter met conflicten te kunnen omgaan.


Inhoud
• Wat zijn conflicten?
• Stappen in een conflict
• De conflictstijlen
• Welke stijl is effectief?
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst