Vormingen op uw locatie

Mondverzorging: zet er je tanden in!


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Een goede mondverzorging is onontbeerlijk voor bejaarden. Reeds meermaals werd bewezen dat er een relatie bestaat tussen mondgezondheid en kwaliteit van het leven. Maar al te vaak wordt mondverzorging gezien als een evidentie en staat men niet meer stil bij het toepassen van juiste technieken en het gebruik van correcte middelen. En wat te doen als poetsen niet meer lukt of wanneer cliënten elke vorm van mondzorg weigeren? 

 

Doelstelling

Leren hoe ongemakken te voorkomen of te verhelpen. Aanleren van juiste technieken en het gebruik van gepaste producten.
Wat wordt er verwacht van een verzorgende/zorgkundige wat betreft mondverzorging bij cliënten? 

 

Inhoud

Oorzaken en gevolgen van een slechte mondhygiëne

Veel voorkomende mondproblemen

Tips en aanbevelingen voor correcte mondzorg

Mondzorg bij kwetsbare ouderen, personen met dementie

Preventie

Mondzorg: nieuwe richtlijnen

Mondverzorging praktisch

Relatie met voedingsproblemen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst