Vormingen op uw locatie

Starterspakket Dienstencheques (3 sessies)


Dienstencheques - Vormingen - Omgaan met klanten

Doelgroep(en)

Medewerkers Dienstencheques

Omschrijving vorming


Starterspakket Dienstencheques in open aanbod 

ERKENNING OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES : E1017  (21/11/2014)  - pakket van 9 u

pakket van 3 namiddagen – inhoud:

 

Bewust schoonmaken 

Etikettering van onderhoudsproducten: pictogrammen

Veilig gebruik van schoonmaakproducten

Soorten vuil

Soorten schoonmaakmiddelen en hun toepassing

Kennis van de materialen

Kiezen voor de juiste poetstechniek

Ontsmetting en handhygiëne

 

Klantvriendelijk werken en attitude 

Wie zijn onze klanten en wat verwachten zij?

Wat verwachten wij van onze klanten?

Klantgerichtheid in de dagelijkse praktijk

Oplossinggericht werken / deontologische en ethische regels

Gedrag en attitude

 

Tiltechnieken bij huishoudelijke activiteiten  

Basisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil?

De oorzaken van rugpijn in functie van het gehele lichaam

Algemene tips omtrent werkhoudingen en technieken

Inoefenen van houdingen en technieken, aangepast aan de werksituatie van de poetshulp

 

 


Duur : 9u   (3 namiddagen telkens van 13u tot 16u )

 

Gesloten aanbod : u kan ook steeds dit starterspakket aanvragen op uw locatie voor uw groep medewerkers

 

 

Open aanbod -  datums & inschrijving : zie FOLDER 2016 

 

Aantal deelnemers : min: 5 personen – max: 20 personen

Kostprijs : 270€ per deelnemer per pakket

Plaats : Educatief Centrum Liedekerke, Fabrieksstraat 3, 1770 Liedekerke

 

Voor de terugbetaling kan u terecht bij het Sectoraal Vormingsfonds Vorm DC

Attest : wordt voorzien indien het volledige pakket gevolgd is

 
Aantal sessies/dagen

3 sessiesMaximum deelnemers

20terug naar lijst