Vormingen op uw locatie

Opleiding Nijverheidshelper


Eerste hulp

Doelgroep(en)

Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Medewerkers Dienstencheques
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang

Omschrijving vorming


cursus Nijverheidshelper / 'BedrijfsEersteHulp'

 

Inhoud

De basisopleiding omvat zowel een theoretisch als praktisch onderdeel, bestaande uit :

 • de organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening met correct alarmeren
 • het benaderen van een slachtoffer/noodsituatie, beoordelen van zijn/de toestand
 • evacuatie van het slachtoffer
 • het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop leren controleren en evalueren
 • het leren reanimeren conform de richtlijnen van de Europese en Belgische Reanimatie Raad,
  zowel bij volwassenen, kinderen en baby’s
 • toepassen van het reanimatieprotocol met integratie van het AED-toestel, 
 • de handelingen bij kleine ongevallen: kneuzingen, schaafwonden en aanverwanten
 • het optreden bij zware ongevallen met breuken, snijwonden, oogletsels en spierscheuren 
 • de handelingen bij acute noodsituaties zoals verstikking en zware bloedingen
 • de handelingen bij elektrocutie, hersenschudding, vergiftiging, letsels door warmte en koude, suikerziekte, epilepsie en allergische reacties


Attest
U ontvangt voor deze opleiding een geldig attest dat aantoont dat u een opleiding gevolgd heeft.

 

Deze driedaagse opleiding kan voor uw groep apart georganiseerd worden, of u kan individuele deelnemers inschrijven voor onze opleiding in open aanbod (zie website-sectie "In de kijker")
Aantal sessies/dagen

3 dagenMaximum deelnemers

20terug naar lijst