Vormingen op uw locatie

Alleen is maar alleen… Eenzaamheid bij ouderen


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Niet altijd even duidelijk en vaak goed verstopt achter muren en gordijnen verschuilt zich het monster genoemd eenzaamheid… Eenzaamheid is een vaak voorkomende en trieste eigenschap van onze huidige maatschappij. Steeds meer en meer mensen worden met dit gegeven geconfronteerd, zonder dat het aan ze te merken is.


Doelstelling

Door middel van verschillende parameters leren we eenzaamheid herkennen. Aan de hand van deze parameters leren we onze cliënten “lezen” en zien we of ze al dan niet aan het vereenzamen zijn.

Inhoud
• Wat is eenzaamheid
• Welke factoren dragen toe tot vereenzaming
• Wat zijn de signalen van eenzaamheid
• In welk stadium van eenzaamheid bevindt mijn cliënt zich
• Wat kan ik als zorgverlener hieraan doen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst