Vormingen op uw locatie

Ondervoeding bij senioren

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


Met de leeftijd verandert het lichaam en worden de factoren die leiden tot een verminderde voedselopname talrijker en het risico op voedingstekorten groter. Ondervoeding komt dan ook vaak voor bij bejaarden, met als gevolg dat de gezondheidstoestand verslechtert.
Het is dus belangrijk om ondervoeding bij senioren tijdig te herkennen.


Doelstelling
Ondervoeding bij bejaarde klanten leren (h)erkennen.


Inhoud
• Energiebehoeften bij ouderen
• Wanneer spreekt men van ondervoeding?
• Oorzaken van verminderde voedselinname bij senioren
• Gevolgen van ondervoeding
• De rol van de zorgverlener in preventie van ondervoeding
• Praktische tips

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst