Vormingen op uw locatie

Comfortabel ouder worden met hulpmiddelen

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

Omschrijving vorming


De veroudering van de bevolking is een bepalende factor voor de groei van hulpmiddelen en zal dit in de toekomst nog veel meer zijn.
Senioren begrijpen meer en meer dat hulpmiddelen hun zelfredzaamheid vergroten of kunnen bijdragen tot leefcomfort.
Om met de cliënt over middelen die helpen te kunnen praten is het belangrijk dat ze wat inzicht hebben in wat er op de markt is.


Doelstelling
Inzicht krijgen in het aanbod van  hulpmiddelen.


Inhoud
• Indeling van hulpmiddelen volgens de aard van de beperking
• Waar zijn ze te bekomen: moeten alle hulpmiddelen komen vanuit thuiszorgwinkels of kan men ook creatief te werk gaan?
• Zitten er nog gaten in het bestaande aanbod?
• De kanalen van financiële ondersteuning
• Empatische oefeningen: deelnemers worden uitgedaagd om – als persoon met een beperking - dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals schoenen aandoen met één hand

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst