Vormingen op uw locatie

Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?


NIEUW

Doelgroep(en)

Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang

Omschrijving vorming


Niets is moeilijker dan je oprechte mening geven over het werk of de houding van je eigen collega’s. Er zijn vaak kleine dingen waar je het niet mee eens bent die, wanneer ze niet uitgesproken worden, tot grote frustraties kunnen leiden. … Praten is dan nodig … Het geven van feedback zorgt voor goede werkrelaties en een gezonde werkomgeving. 

 

Doelstelling

Op een opbouwende en positieve manier leren feedback geven aan je collega’s over werkgerelateerde situaties. Leren openstaan om feedback te ontvangen zonder je rechtstreeks aangevallen te voelen. Inzien dat de juiste feedback kan leiden tot een aangenamere werksfeer. 

 

Inhoud

• Feedback in al zijn facetten

• Feedback vragen en ontvangen

• Feedback geven

• De emoties bij feedback

• Casussen 

• Rollenspelen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst