Vormingen op uw locatie

Communiceren met familieleden


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Zorgverleners werken niet enkel met de cliënt maar ook met diens familieleden. Zorgen voor een cliënt impliceert een relatie opbouwen met diens familie.
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de instelling of van de hulpverlener. In deze vorming leren we een goede driehoeksrelatie opbouwen tussen zorgverlener, cliënt en familie.

Doelstelling
Een goede verstandhouding opbouwen met familieleden van cliënten zodat er op een constructieve manier kan samengewerkt worden.


Inhoud

•    Methodieken en strategieën voor een gezonde communicatie met familieleden.
•    Houding van familieleden leren begrijpen.
•    Leren omgaan met kritiek van familieleden.
•    Op een constructieve manier leren omgaan met verwachtingen van familieleden.
•    Hoe familie als een partner in de zorgverlening zien.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst