Vormingen op uw locatie

Meter- en peterschap


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Een ervaren collega helpt de nieuwkomer zich inburgeren in de organisatie.

De nieuwkomer leert op een informele manier de werking kennen en de waarden en normen van de organisatie. De inburgering verloopt op een vlotte manier, waardoor de nieuweling zich welkom zal voelen en binding krijgt met de organisatie. Dit snelle leerproces is een win-win situatie voor zowel nieuwe medewerker als organisatie. Hoe sneller de nieuweling zijn draai vindt, hoe rendabeler voor de werking. Ook de ervaren medewerker zal voldoening krijgen van zijn taken en zich gewaardeerd voelen door de organisatie.


Inhoud

•    Wat is het voordeel van het meterschap/peterschap voor de meter/peter?
•    Wat is het voordeel voor de nieuwe collega?
•    Wat is het voordeel voor de organisatie?
•    Wat is het profiel van een goede meter/peter?
•    Wat wordt er verwacht van een meter /peter?
•    De impact van een nieuwe job
•    Opstellen van een to-do-list
•    Valkuilen
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst