Vormingen op uw locatie

Helpen ja, .... maar waar ligt de grens


NIEUW

Doelgroep(en)

Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Leidinggevenden Kinderopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vormingOuders stellen steeds hogere eisen in verband met de opvoeding en het grootbrengen van hun kind. Voor kinderverzorgsters wordt de lat steeds hoger gelegd. Ouders willen dat hun kindje leert stappen in het kinderdagverblijf, zelfstandig leert eten, zindelijk wordt …en creëren zo hoge verwachtingen bij de kinderbegeleid(st)ers.
Een gevolg van onze maatschappij onder tijdsdruk?
Toch mogen we niet vergeten dat de hoofdtaak van het grootbrengen bij de ouders ligt en het kinderdagverblijf een ondersteunende functie heeft.
Hoe kunnen kinderdagverblijven hun taken op een gezonde manier afbakenen? Zijn er taken die uitsluitend zijn weggelegd voor de ouder waar het kinderdagverblijf buiten blijft? En zijn er taken waar het kinderdagverblijf een voortrekkersrol heeft en die zij juist wel moeten volbrengen tegen de wil van de ouders in?

Doelstelling
De deelnemers leren hoe ze grenzen kunnen stellen ten overstaan van ouders in verband met de opvoeding van hun kindje.
De deelnemers leren duidelijk communiceren en afspraken maken met ouders.
De deelnemers weten welke diensten ze kunnen inschakelen indien professionele hulp nodig is bij verwaarlozing en mishandeling. 


Inhoud

  • Hoe ver moet een kinderverzorgster gaan in de begeleiding van de kinderen?
    Dit zowel in dagdagelijkse dingen als in crisissituaties.
  • Waar liggen de grenzen van de zorgverlening?
  • Duidelijk communiceren en afspraken maken met ouders.
  • Grenzen stellen naar ouders met betrekking tot verwachtingen rond opvoeding.
  • Wanneer ingrijpen bij verwaarlozing en mishandeling? Professionele hulp inschakelen.

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst