Vormingen op uw locatie

Communiceren met familieleden


NIEUW

Doelgroep(en)

Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vorming


Kinderbegeleid(st)ers werken niet enkel met het kind maar ook met de familieleden. Zorgen voor een kind impliceert een relatie opbouwen met diens familie.
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de instelling of van de kinderbegeleid(st)er.
In deze vorming leren we een goede relatie opbouwen tussen begeleider, kind en familie.


Doelstelling
Opbouwen van een goede verstandhouding met familieleden van de opgevangen kinderen zodat er op een constructieve manier kan worden samengewerkt.


Inhoud
•    Methodieken en strategieën rond een gezonde communicatie met familieleden.
•    Houding van familieleden leren begrijpen.
•    Leren omgaan met kritiek van familieleden.
•    Op een constructieve manier leren omgaan met verwachtingen van familieleden.
•    Hoe de familie als een partner in de opvang zien.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst