Vormingen op uw locatie

Emoties versus professionaliteit


NIEUW

Doelgroep(en)

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


Zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met de meest uiteenlopende situaties die emoties teweeg brengen. Tranen van geluk tot tranen van immens verdriet. Naast een fysieke druk ervaren velen ook een emotionele druk. Hoe ga je hiermee om? Moet je als professional je emoties naast je neerleggen? En wat doe je met de emoties van je cliënt en zijn naasten? Is het al dan niet mogelijk om hiermee professioneel om te gaan? Voor het eigen welzijn is het belangrijk dat al deze emoties op de juiste manier een plaats krijgen.

Doelstelling

Welke emoties ervaar ik en hoe ga ik daarmee om? Wat neem ik mee en wat niet? Hoe stel ik mezelf emotioneel veilig? Welke emoties herkennen we in ons beroep? Hoe verwerken we welke emoties? Naast de meest gekende basisemoties (verdriet, onbegrip, machteloosheid, …) komen ook andere emoties zoals schaamte, afkeer en jaloezie aan bod.
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst