Vormingen op uw locatie

Geweldloos communiceren


NIEUW

Doelgroep(en)

Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vormingBij geweldloos communiceren, vertrekken we vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe. Zowel ouder/opvoeder als kind zijn evenwaardige gesprekspartners en staan open voor elkaars behoeften en gevoelens. Communiceren wordt niet gezien als een wedstrijd, er zijn geen winnaars of verliezers. De nadruk ligt hier op het creëren van een verbinding tussen de gesprekpartners doordat ieder, zonder te oordelen, zijn gevoelens en behoeften kan uiten op een respectvolle manier.
We staan stil bij hoe we zelf vaak ongewild ‘hinderpalen’ gebruiken in de communicatie. Geweldloos communiceren, wijkt af van de klassieke paden en zoekt ‘alternatieven’ om probleemsituaties op te lossen zodat het resultaat een win-win situatie wordt voor beide partijen. Dit alles met het doel om assertief en tegelijk respectvol onze grenzen aan te geven en de ouder/opvoeder-kindrelatie te versterken.
Aantal sessies/dagen

1 sessie van 3 uurMaximum deelnemers

20terug naar lijst