Vormingen op uw locatie

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg


NIEUW

Doelgroep(en)

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC

Omschrijving vorming


De media berichten regelmatig over gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport-, film- en mediawereld. Hierdoor wordt er steeds meer openlijk gesproken over grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Ook in de zorgsector loopt men het risico om te worden geconfronteerd met dit maatschappelijk probleem. Hoe kan de verzorgende of de poetshulp aan wie dit overkomt, hier het best mee omgaan? Maar vooral: hoe kunnen we dit vermijden? Duidelijke communicatie over de eigen grenzen is een eerste stap in de goede richting.


Doelstelling

Een juiste definitie vinden van grensoverschrijdend gedrag en wat dit teweegbrengt bij het slachtoffer. Grensoverschrijdend gedrag als maatschappelijk probleem zien.
Het probleem uit de individuele en taboe-sfeer halen.
De verschillende (soms subtiele) vormen van grensoverschrijdend gedrag leren kennen.
Leren efficiënt hierop te reageren. Leren duidelijke persoonlijke grenzen stellen en deze ook op een correcte manier te uiten.
De drempel naar de verantwoordelijke verlagen om incidenten te signaleren.
Aantal sessies/dagen

1 sessie van 3 uurMaximum deelnemers

20terug naar lijst