Vormingen op uw locatie

Schriftelijk rapporteren: handig! Maar hoe werkt het verstandig?

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


Hoe vaak komt het niet voor dat een belangrijke gebeurtenis niet de verdiende aandacht krijgt omwille van een verkeerde rapportering? Om een samenhangende werking tussen zorgverstrekkers te kunnen garanderen is het belangrijk om interpretatievreschillen te voorkomen.


Doelstelling
Cursisten leren hoe iets moet worden vastgelegd. Bij het rapporteren dient men rekening te houden met de vraagstelling of behoefte van de ontvanger. De cursisten leren zich richten op het juist en duidelijk overbengen van informatie.


Inhoud
• Rapporteren aan andere hulpverleners, wie leest wat?
• Het communicatieschriftje als handige hulp
• Valkuilen, voetangels en klemmen
• Feitelijk schrijven en het voorkomen van misverstanden
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst