Vormingen op uw locatie

Ouderenmis(be)handeling: de Ďauí van ouderdom

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


De laatste jaren is de problematiek van de ouderenmis(be)handeling steeds meer in de belangstelling komen te staan. Provinciale en landelijke meldpunten hebben hun intrede gedaan. Maar hoe onderken je het probleem van ouderenmis(be)handeling? Wat zijn signalen die op ouderenmis(be)handeling kunnen duiden? Voor zorgverleners, die vele uren in een vertrouwensrelatie werken met de ouderwordende cliënt, is het belangrijk inzicht te hebben in de vele vormen van ouderenmis(be)handeling en de signalen te leren (her)kennen.


Doelstelling
Leren (her)kennen van de typische signalen van diverse vormen van mis(be)handeling.
Inzicht krijgen in de achtergronden en context ervan.
Het leren signaleren van ouderenmis(be)handeling.


Inhoud
Sessie 1:
• de verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling
• de achtergronden van ouderenmis(be)handeling
• signalen van ouderenmis(be)handeling

Sessie 2:
• het herkennen van ouderenmis(be)handeling
• signaleren van ouderenmis(be)handeling
• hoe handelen bij vermoedens van ouderenmis(be)handeling?
• welke diensten, organisaties, deskundigen kunnen daarbij behulpzaam zijn?

 

 
Aantal sessies/dagen

2 sessiesMaximum deelnemers

20terug naar lijst