Vormingen in regionaal aanbod bij VIAC

Levensreddend handelen bij kinderen (met geldig attest)


Vormingsavonden in open aanbod

Doelgroep(en)

Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang
Onthaalouders - gezinsopvang

Omschrijving vorming


Wanneer er zich een noodsituatie met een kind voordoet, moet men in staat zijn de juiste (levensreddende) handelingen te stellen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.


Doelstelling
De deelnemers kunnen een doeltreffende aanpak verzekeren bij levensbedreigende situaties.
De deelnemers kunnen baby’s, peuters en kinderen reanimeren conform de richtlijnen van de Belgische én Europese Reanimatie Raad.


Inhoud
De voorwaarden waaraan deze basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in het MB van 26 februari 2009 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009)

Het theoretisch luik omvat: 

• De typische gevaren voor kinderen.
• De basisprincipes van ‘het leren omgaan met een noodsituatie’.
• Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen. 
• Het beoordelen van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en circulatie).

Het praktische luik omvat:  

• Het inoefenen van reanimatie op poppen, afhankelijk van de leeftijd van het opgevangen kind: 
   -  baby’s en peuters (0-3 jaar)
   -  kinderen (2,5-12 jaar).
• De handelingen bij verslikken en stikken.
• De veiligheidshouding (stabiele zijligging).


U ontvangt na het volgen van deze cursus van 3 uur een geldig attest dat aantoont dat u een basisopleiding gevolgd heeft, aangepast aan de leeftijd van de kinderen die u opvangt.

 

Avondcursus :  van 19u00 tot 22u00.

(Inschrijven kan via de folder: onderaan bij "Meer informatie")


Aanvangsdatum : 08/02/2021

Locatie : LiedekerkeAantal sessies/dagen

1 sessie van 3 uurMaximum deelnemers

15

Kostprijs : € 34.00

Meer informatie


Klik hier voor meer informatie|.doc|  

terug naar lijst