Vormingen op uw locatie

Animatieve grondhouding en ADL-training

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers

Omschrijving vorming


Bij het ouder worden komt het vaak voor dat mensen beroep moeten doen op hulp, van familie of van thuiszorgdiensten. Het liefste van al willen deze personen ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Voor deze zorgvrager – die zichzelf niet direct zien als een cliënt voor het rusthuis – is het belangrijk om nog steeds als een totale persoon beschouwd te worden, ondanks het ‘minder’ functioneren.
Daarom is het belangrijk om de zorgvrager vanuit de animatieve grondhouding te kunnen benaderen en alzo te worden tot ‘partners’ in de zorg.

 

Doelstelling
Inzicht hebben in de elementen van de animatieve grondhouding.
Binnen de zorgtaken de ADL-training cliëntgericht kunnen toepassen.

 

Inhoud
• Wat betekent het begrip ‘animatieve grondhouding’?
• Wat is een ‘ADL-training’?
• De elementen van de animatieve grondhouding
• Het evenwicht tussen de eigen taken en opdrachten enerzijds en het behoud van zelfstandigheid en autonomie van de cliënt anderzijds
• Motiveren en activeren van de cliënt
• Praktijkgerichte ADL-training
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst