Vormingen op uw locatie

Evalueren: jezelf durven bevragen en positieve zelfkritiek


NIEUW

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


Evalueren is noodzakelijk om de vooropgestelde kwaliteitsnormen van de organisatie te kunnen bewaken. Door te evalueren kan men leren voor de toekomst. Dezelfde fouten zullen niet meer gemaakt worden, en een juiste aanpak zal bevestigd worden.


Doelstelling
Cursisten leren zichzelf een spiegel voorhouden om zo stil te staan bij hun manier van werken, welke vaardigheden ze daarbij aanspreken en wat de resultaten daarvan zijn. Deze resultaten worden vergeleken met de waarden en normen van de werkorganisatie. Zijn deze compatibel? Deelnemers “leren” leren van zowel hun goede presaties als van hun fouten. Er wordt uitgezocht wat er juist geëvalueerd moet worden en hoe een positief kritische houding ontwikkeld kan worden.


Inhoud
• Toetsen van je eigen manier van werken aan het kwaliteitsbeleid van de organisatie/dienst
• Jouw mening over de werkuitvoering ten opzichte van die van je collega’s
• Functioneringsbegeleiding vragen en krijgen

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst