Vormingen op uw locatie

Hulpverlenen bij personen met een handicap

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC

Omschrijving vorming


Wanneer gesproken wordt over personen met een handicap, wordt dikwijls alleen gedacht aan personen met duidelijk zichtbare fysieke of mentale handicaps.
Tot de groep “personen met een handicap” behoren echter alle personen met functiebeperkingen door ziekte of ouderdom. Mensen dus die hulp nodig hebben om (nog) zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.


Doelstelling
Kennis: Inzicht krijgen in de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van een handicap
Houding: de autonomiebevorderende houding als een nieuwe visie in het omgaan met een handicap.
Vaardigheden: praktische tips voor het omgaan met alle mogelijke handicaps (motorisch, communicatief, visueel, …)


Inhoud
Sessie 1
• Afbakenen van het probleem
• De verschillende vormen van handicap
• Vooroordelen en misvattingen
• Video “Handicap van A tot Z” (getuigenissen)
• Vraag: welke knelpunten wil de groep uitdiepen?

Sessie 2
• Afhankelijkheid: wat betekent dit voor de twee partijen?
• Theorie rond de gevraagde knelpunten.
Aantal sessies/dagen

2 sessiesMaximum deelnemers

20terug naar lijst